Visie

> Verbouwen en nieuw bouwen vereist een stevige inzet en tijd. Zorgvuldige onderzoeken en scherpe analyses zijn nodig om alle mogelijkheden te benutten. Ik kom tot nieuwe inzichten en breng ongewone oplossingen aan het licht. Een doordacht ontwerp voorkomt dat kansen onbenut blijven. Elk project benader ik met een nieuwe blik. Elke ruimte en elke opdrachtgever is tenslotte uniek.

 

> Gab interieurarchitectuur is een klein bureau met als voordeel, veel flexibiliteit, betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Ik streef naar een goede band met mijn opdrachtgever, waarbij gemakkelijk en open gecommuniceerd wordt. Ook begrijp en respecteer ik uw regels waaraan moet worden voldaan. Er wordt goed geluisterd, overlegt, voorgelegd, teruggekoppeld en geadviseerd. Ik ben mij bewust van de investering. Een van mijn doelen is dan ook het uiterst haalbare te halen uit deze investering. Door in het creatieve proces ideeën visueel inzichtelijk voor u te maken en door een openhartige communicatie ontstaat een interieurontwerp wat ik (in mijn eentje) nooit had kunnen bewerkstelligen.

Het doel van een weldoordacht interieurontwerp zou kunnen zijn;
Werkruimtes vormgeven die de prestaties van gebruikers vergroten. Gezamenlijke ruimtes creëren die de processen en communicatie binnen een organisatie bevorderen. Optimale benutting van het aantal m2. Het uiterst haalbare halen uit uw investering. Ontzorgen van de opdrachtgever.

 

> De realisatie laat ik over aan specialisten. Mijn netwerk bestaat uit verschillende uitvoerende partijen waar ik eerder goede ervaringen mee heb. Ik ben uiteraard flexibel om deel uit te maken van andere projectteams en te werken met uw netwerk van specialisten en deskundigen.

Ik ben goed in staat om met alle disciplines van de uitvoerende partijen te communiceren en beschik over de nodige overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om het ontwerp volgens de opgestelde specificaties te verwezenlijken. Ik ga te werk met respect voor de gespecialiseerde kennis van de verschillende uitvoerende partijen waardoor ik in staat ben om compromissen te sluiten ten aanzien van oplossingen en verbeteringen in bijvoorbeeld materiaalgebruik en uitvoering.

 

Werkwijze

Hieronder volgt een korte beschrijving van mijn werkwijze die ik zo helder mogelijk heb geprobeerd te beschrijven. Mocht u vragen hebben kunt u altijd even bellen om deze door te spreken.

 

De werkzaamheden kennen dan globaal de volgende stappen.

 

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit vrijblijvend gesprek hebben we het over uw wensen en verwachtingen. We stellen samen een Plan van Eisen (PvE) op. Een PvE  is een opsomming van uw praktische wensen die specifiek zijn voor het gewenste gebruik van de ruimte/het pand. Tevens krijg ik tijdens dit gesprek meer duidelijkheid over de uitstraling oftewel de identiteit die u wenst van de ruimte of het gebouw. Nadat het PvE goed op papier staat eindigt ons kennismakingsgesprek. Ik maak hierna voor u een offerte met alle fases en onderdelen van het ontwerpproces. Bepaalde onderdelen worden indien van toepassing apart benoemd. De facturatiemomenten zijn aangegeven op de offerte, deze geven u de mogelijkheid tussentijds onze samenwerking af te breken of uit te breiden. Na uw akkoord start het eigenlijke ontwerpproces met het Plan van Eisen als uitgangspunt. Het ontwerpproces bestaat uit de volgende fases:

Concept fase

Abstracte ideeën worden in deze fase vormgegeven op een creatieve manier. Dus nog geen praktische oplossingen maar schetsen om onderliggende gedachten weer te geven met betrekking tot sfeer of identiteit etc. Mocht u deze fase geen aanvulling vinden  dan kan deze achterwege gelaten worden.

Schets fase

De presentatie van het schetsontwerp laat de richting van het ontwerpproces zien. Het Plan van Eisen zal hierin duidelijk zichtbaar zijn.

Definitief ontwerp

In het definitief ontwerp krijgen alle componenten zoals de ruimtelijke indeling en inrichting, de integratie van technische aspecten, de kleuren, materialen en verlichting hun plaats en vorm.Het ontwerp kan ik in overleg presenteren doormiddel van visuals bestaande uit computerperspectieven en/of een 3d-animatie. Stalen of verzamelbord van de gebruikte materialen.Na uw akkoord van het ontwerp vervaardig ik voor de realisatie de benodigde informatie, tekeningen en omschrijving van de gebruikte materialen, afwerking, inrichtingselementen en meubilair. Zo kunnen er goede vergelijkbare offertes worden aangevraagd bij de diverse leveranciers. Uiteraard kan ik dit voor u verzorgen.

Uitvoerings fase

Ook in deze fase kan ik voor u van betekenis zijn. Door bijvoorbeeld u te adviseren in de keuze van een uitvoerende partij, leverancier of merk. Ik ben een onafhankelijke interieurarchitect die geen binding heeft met leveranciers of uitvoerende partijen. Wel kan ik bij verschillende contacten kortingen bedingen op bijvoorbeeld materialen en meubilair. Dit gebeurd uiteraard altijd in overleg en met volledige openheid.Mijn kennis gebruik ik om toezicht te houden op de kwaliteit van de uitvoering. Ik bewaak het totaalbeeld van het door ons samen beoogde eindresultaat.